Tiến độ xây dựng Mega Grand World Hà Nội vào tháng 07 năm 2023

Tiến độ xây dựng Mega Grand World Hà Nội vào tháng 07 năm 2023. Nhiệt độ mùa hè có nóng cũng không HOT bằng không khí thi công sôi nổi